Privacybeleid

Voor het laatst bijgewerkt: 15 november 2023 

Opmerking over vertaalde versie:

Om het u gemakkelijk te maken kan Talent.com vertaalde versies van het volgende document beschikbaar stellen. In het geval dat een dergelijke vertaalde versie in strijd is met de Engelse versie, is de Engelse versie van het document op https://ca.talent.com van toepassing.

DOVER ONS PRIVACYBELEID

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Talent.com Inc. ("Talent.com", "wij", "onze" of "ons") en onze gelieerde ondernemingen omgaan met de gegevens die worden verzameld en verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze websites (de "website"), onze mobiele applicaties, onze andere online producten en diensten en terwijl u met ons communiceert via e-mail, sms en andere vormen van communicatie (gezamenlijk de "diensten"). Talent.com doet er alles aan om uw privacy te beschermen door ons te houden aan ons Privacybeleid.

Elke keer dat u een van onze diensten gebruikt of opent, doet u dit door dit Privacybeleid te accepteren. Als u dit Privacybeleid niet accepteert, mag u onze diensten niet gebruiken. We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen door u op de hoogte te stellen zoals bepaald in dit Privacybeleid. Als u na een dergelijke wijziging gebruik blijft maken van de diensten, betekent dit dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid.

1. Wie beheert uw gegevens

Talent.com Inc. is een internationaal bedrijf dat is gevestigd in Canada. Talent.com Inc. beheert de gegevens die via onze diensten worden verzameld en verwerkt.

Als u in Noord-Amerika (de Verenigde Staten, Canada en Mexico) woont, is Talent.com in de meeste gevallen uw verwerker en aanbieder van diensten aangaande uw persoonsgegevens. Voor alle andere gebruikers treedt Talent.com op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

2. Soorten gegevens die we verzamelen

Afhankelijk van uw interactie met ons, d.w.z. of u een bezoeker van onze website bent, of dat u zich heeft geregistreerd als gebruiker van onze diensten, ofwel als werkzoekende ("werkzoekende") of als iemand die op zoek is naar werknemers of informatie over vacatures ("vacatures") ter beschikking wil stellen, namens u of namens iemand anders ("werkgever"), verzamelen en verwerken we twee soorten gegevens over u:

2.1 Persoonsgegevens

Dit is het type gegevens waarmee u wordt geïdentificeerd als een natuurlijke persoon, of gegevens die kunnen worden gebruikt, alleen of in combinatie met andere gegevens, om u persoonlijk te identificeren als een natuurlijke persoon. Zoals gebruikt in dit Privacybeleid, kan "persoonsgegevens" het volgende omvatten:

 • Uw voornaam, achternaam, profiel op sociale media of vergelijkbare identificator ("Identiteitsgegevens");
 • Uw fysieke adres, e-mailadres, sociale media-adres, mobiele of vaste telefoonnummer, locatiegegevens en andere contactgegevens die u verstrekt ("contactgegevens");
 • Uw gebruikersnaam en wachtwoord, gebruikersvoorkeuren, aan profielen gekoppelde en door gebruikers gegenereerde inhoud zoals vacatures, curriculum vitae (CV), zoekopdrachten naar vacatures (zoekwoord(en) en locaties die zijn ingetypt in de zoekbalk of weergegeven op de vacature), zoekopdrachten naar kandidaten, feedback en antwoorden op enquêtes ("Profielgegevens");
 • Uw aan sollicitanten gekoppelde en door gebruikers gegenereerde inhoud, zoals sollicitaties, curriculum vitae (CV), begeleidende brief en antwoorden op screeningsvragen van werkgevers ("sollicitatiegegevens");
 • Details over uw abonnement op onze diensten en betalingen voor dergelijke diensten ("transactiegegevens") en factuur-, bank- en betaalkaartinformatie ("financiële gegevens"). Houd er echter rekening mee dat creditcardnummers niet rechtstreeks door ons worden verzameld, maar door beveiligde aanbieders van;
 • Bepaalde technische gegevens over de apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten ("technische gegevens") en de manier waarop u onze diensten gebruikt ("gebruiksgegevens"). Deze technische gegevens en gebruiksgegevens kunnen in bepaalde rechtsgebieden als persoonsgegevens worden beschouwd. We verwijzen u naar sectie 3.3 van dit Privacybeleid voor meer informatie over technische gegevens en gebruiksgegevens.

2.2 Niet-persoonlijke gegevens:

Dit is het type gegevens dat niet-persoonlijke en niet-identificeerbare gegevens omvat die niet persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd of kunnen leiden tot de identificatie van een natuurlijke persoon. Persoonsgegevens die bijvoorbeeld worden verzameld of omgezet in statistieken of geanonimiseerd, kunnen niet meer aan u worden toegeschreven en worden daarom beschouwd als niet-persoonlijke gegevens. In het geval dat we persoonsgegevens combineren met niet-persoonlijke gegevens, wordt de gecombineerde informatie behandeld als persoonsgegevens zolang deze gecombineerd blijven.

2.3 Gevoelige persoonsgegevens:

Om onze diensten te gebruiken, hoeft u ons geen gevoelige Persoonsgegevens te verstrekken. Gevoelige persoonsgegevens omvatten bijvoorbeeld informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap, genetische en biometrische gegevens en gegevens over gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid. Als u een werkzoekende bent die reageert op een vacature, uw cv deelt met een potentiële werkgever of vragen beantwoordt van een potentiële werkgever tijdens het gebruik van onze diensten, denk dan zorgvuldig na over de informatie die u deelt en zorg ervoor dat u geen gevoelige persoonsgegevens verstrekt of andere informatie die niet nodig is voor uw sollicitatie of het zoeken naar werk.

U bent wettelijk niet verplicht om ons informatie te verstrekken. U kunt altijd voorkomen dat u ons bepaalde persoonsgegevens verstrekt; u erkent echter dat dit ons kan beletten u bepaalde diensten te leveren.

3. Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens en waarom

3.1 Persoonsgegevens die werkgevers ons sturen

Wanneer u onze diensten als werkgever gebruikt, kunt u uw identiteitsgegevens, contactgegevens, profielgegevens, transactiegegevens en financiële gegevens aan ons verstrekken wanneer u:

 • een werkgeversaccount aanmaakt;
 • vacatures plaatst of verspreidt met behulp van onze diensten;
 • zich aanmeldt voor het ontvangen van nieuwsbrieven of andere communicatie over nieuwe of bestaande functies of functionaliteiten die mogelijk interessant voor u zijn;
 • verzoekt om informatie naar u te sturen;
 • onze klantenservice of ondersteuning gebruikt, of een technisch verzoek indient;
 • ons feedback geeft of reageert op een enquête;
 • wanneer u met ons communiceert over transacties of andere zaken.

In die omstandigheden gebruiken we uw persoonsgegevens onder andere voor ons legitieme zakelijke belang om de door u gevraagde diensten uit te voeren en te verbeteren, om te reageren op uw vragen en om u de ondersteuning, informatie en communicatie te bieden waar u om hebt gevraagd en voor de algemene uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Wanneer u telefonisch met ons communiceert, kunnen uw gesprekken worden opgenomen en geanalyseerd voor training, kwaliteitscontrole en voor verkoop- en marketingdoeleinden. Tijdens dergelijke gesprekken zullen we u op de hoogte stellen van de opname via een gesproken aanwijzing of script. Wanneer u deelneemt aan een enquête, verzamelen we informatie die u via de enquête verstrekt. Als de enquête wordt geleverd door een externe dienstverlener, is het Privacybeleid van de derde partij van toepassing op het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie. Deelname aan dergelijke enquêtes is volledig vrijwillig en u hebt daarom de keuze of u dergelijke informatie openbaar wilt maken.

3.2 Persoonsgegevens die werkgevers ons sturen

Wanneer u onze diensten als werkzoekende gebruikt, kunt u ons uw identiteitsgegevens, contactgegevens, profielgegevens en sollicitatiegegevens verstrekken wanneer u:

 • een werkzoekende-account aanmaakt;
 • zich aanmeldt voor vacaturemeldingen;
 • solliciteert op een vacature op onze website, mobiele applicatie of via gesponsorde advertenties die we hebben geplaatst op sites van derden;
 • onze klantenservice of ondersteuning gebruikt, of een technisch verzoek indient;
 • ons feedback geeft of reageert op een enquête;
 • wanneer u met ons communiceert over zaken.

In die gevallen gebruiken we uw persoonsgegevens onder andere voor ons legitieme belang om de door u gevraagde diensten uit te voeren en te verbeteren of om te reageren op uw vragen en om u de ondersteuning, informatie en communicatie te bieden waar u om hebt gevraagd en om in algemene zin de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Wanneer u zich abonneert op onze vacaturemeldingen via e-mail of sms, gebruiken we uw e-mailadres of telefoonnummer, op basis van uw toestemming, om u gepersonaliseerde en relevante vacatures met betrekking tot uw zoektocht naar een baan te sturen. U kunt uw meldingen beheren of u op elk gewenst moment afmelden voor onze vacaturemeldingen. Zie Sectie 8 van dit Privacybeleid voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden voor onze diensten.

Wanneer u solliciteert naar een baan via onze website of mobiele applicatie, verzamelen en gebruiken wij uw sollicitatiegegevens, op basis van uw toestemming, om deze naar de werkgever te sturen op wiens vacature u hebt gereageerd. Deze gegevens worden vervolgens gekoppeld aan uw werkzoekende-account, zodat u eenvoudig kunt solliciteren op volgende vacatures zonder dat u uw sollicitatiegegevens elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Soms wordt u bij het solliciteren naar een baan doorgestuurd naar de website van de werkgever of het sollicitatievolgsysteem. In dat geval verzamelen we uw sollicitatiegegevens niet. Zie paragraaf 4.1 van dit Privacybeleid voor meer informatie over hoe uw sollicitatiegegevens worden behandeld.

3.3 Technische gegevens en gebruiksgegevens die we automatisch verzamelen

Zoals bij de meeste websites, kunnen we tijdens uw interactie met onze website of onze mobiele applicatie automatisch technische gegevens over uw computer en mobiele apparaat verzamelen. Dit kan informatie omvatten zoals het Internet Protocol (IP)-adres (een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan een computer wanneer internet wordt gebruikt) en andere apparaat-ID's, uw inloggegevens, toegangsdata en -tijden, browsertype en -versie, apparaatinformatie, cookiegegevens, tijdzone-instelling en locatiegegevens, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en -platform, identificatie van mobiele telefoonaanbieders, de taal die uw systeem gebruikt en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten. We noemen dit “technische gegevens”. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe u onze diensten gebruikt, zoals uw browser-acties en -patronen, op welke links u klikt, of informatie die u typt op pagina's of formulieren die we u presenteren. Als u e-mail of een andere vorm van elektronische communicatie van ons ontvangt, gebruiken we bepaalde hulpmiddelen om gegevens vast te leggen met betrekking tot wanneer u onze berichten opent, op links of banners hierin klikt en u abonneert op onze diensten. We noemen dit "gebruiksgegevens".

We verzamelen deze technische gegevens en gebruiksgegevens door cookies, pixels, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. “Cookies" zijn kleine stukjes informatie die een website naar de harde schijf van een computer stuurt terwijl een website wordt bekeken. We kunnen ook technische gegevens en gebruiksgegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies en andere vergelijkbare technologieën gebruiken, inclusief websites van derden waar we vacatures publiceren. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies en andere volgtechnologieën.

We hebben een legitiem zakelijk belang bij het verzamelen van technische gegevens en gebruiksgegevens, aangezien dit ons in staat stelt om onze website en mobiele applicaties efficiënt te laten werken, om onze diensten te verbeteren, om frauduleuze activiteiten op onze website te monitoren, op te sporen en te voorkomen, om uw ervaring bij het gebruik van onze diensten aan te passen, om ons te helpen analyseren hoe onze diensten worden gebruikt en om ons te helpen bij onze marketinginspanningen. Meer specifiek kunnen we technische gegevens en gebruiksgegevens gebruiken om onder andere:

 • Te reageren op verzoeken van de klantenservice;
 • uw account te beheren;
 • te reageren op uw vragen en zorgen;
 • onze diensten en marketinginspanningen te verbeteren;
 • onderzoek en analyse uit te voeren;
 • inhoud weer te geven op basis van uw interesses.

3.4 Persoonsgegevens die wij van derden ontvangen

We kunnen persoonsgegevens in de vorm van technische gegevens en gebruiksgegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen, zoals onze publicatie- en advertentiepartners en werkgevers. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

U kunt ook een account aanmaken of inloggen op uw Talent.com-account via websites van derden, waaronder maar niet beperkt tot LinkedIn of Google ("Sociale media"). Als u nog geen Talent.com-account hebt, maar bij Talent.com inlogt met uw sociale media-account, wordt er een Talent.com-account aangemaakt met hetzelfde e-mailadres dat u in uw sociale media-account hebt gebruikt. Als u ermee instemt om deze informatie aan Talent.com te verstrekken, zal uw sociale media-account u authenticeren en u doorverwijzen naar Talent.com. Wanneer u zich aanmeldt bij Talent.com met uw sociale media-account, zullen deze sociale media cookies op onze website gebruiken om u als sociale media-gebruiker te authenticeren. Door toegang te krijgen tot Talent.com via uw sociale media-account, begrijpt u dat deze sociale media-providers bepaalde gegevens zullen delen die in de bovenstaande paragraaf worden beschreven met het oog op authenticatie, zodat u op een veilige manier toegang kunt krijgen tot onze website. U kunt dit op elk moment stoppen via uw sociale media-account. Deze informatie wordt beschouwd als Talent.com-accountinformatie ten behoeve van uw gebruik van onze diensten.

4. Wanneer delen we uw persoonsgegevens en waarom

Naast de specifieke situaties die elders in dit Privacybeleid worden besproken, kunnen we uw persoonsgegevens delen in de volgende situaties:

4.1 Werkzoekenden en werkgevers

Wanneer werkzoekenden solliciteren naar een baan via onze website of mobiele applicatie, delen we hun sollicitatiegegevens met de werkgever. Dit kan het delen van de sollicitatiegegevens omvatten met de werkgever die iemand wil aannemen, het bureau dat namens de werkgever rekruteert en/of het externe systeem zoals een sollicitantenvolgsysteem dat door de werkgever en/of het bureau wordt gebruikt om het aannemen van nieuwe werknemers te beheren. Houders van een werkgeversaccount stemmen ermee in om te voldoen aan al hun verantwoordelijkheden onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens, en om adequate bescherming te bieden inzake alle rechten van betrokkenen waarin wordt voorzien door alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer een werkgever onze diensten gebruikt, delen we werkgever-gerelateerde informatie met werkzoekenden. Dit kan het publiceren van vacatures, bedrijfspagina's en salarisinformatie op onze website en mobiele applicaties omvatten. We kunnen deze informatie ook delen op websites van derden.

4.2 Publicatiepartners, werkgevers en advertentiepartners

We kunnen persoonlijke gegevens in de vorm van technische gegevens en gebruiksgegevens delen met derden die deel uitmaken van ons ecosysteem, waaronder partners in ons publicatienetwerk en werkgevers. We kunnen ook deelnemen aan op gedrag gebaseerde advertenties. Dit betekent dat een derde partij technologie gebruikt (bijv. een cookie) om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website, zodat zij op onze website of op andere websites advertenties over producten en diensten kunnen aanbieden die zijn afgestemd op uw interesses. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

4.3 Serviceproviders

We delen uw informatie met serviceproviders die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen of om u te helpen onze diensten aan u te leveren, inclusief maar niet beperkt tot derden die onze website hosten, ons helpen uw identiteit te verifiëren, website- en platformonderhoud uitvoeren, risicoassessments, beveiliging en gegevens- en webanalyses uitvoeren, en die zorgen voor databases, IT-diensten, klantenservice, betalingsplatforms, creditcardverwerking en communicatie- en e-maildiensten. Onze dienstverleners krijgen toegang tot uw persoonsgegevens zoals redelijkerwijs nodig is om de website en gerelateerde diensten te verzorgen. Onze dienstverleners zijn contractueel verplicht om uw persoonsgegevens alleen op onze aanwijzing te gebruiken, uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en uw persoonsgegevens niet bekend te maken aan onbevoegde derden. Sommige van die dienstverleners leveren echter diensten op basis van standaardvoorwaarden waarover niet kan worden onderhandeld. Deze dienstverleners hebben ons of het algemene publiek laten weten dat ze beveiligingsmaatregelen toepassen die zij adequaat achten voor de bescherming van informatie binnen hun systeem, of dat ze een algemene reputatie hebben voor het toepassen van dergelijke maatregelen. We zijn echter niet aansprakelijk (voor zover toegestaan door de wet) voor enige schade die kan voortvloeien uit misbruik van informatie, inclusief persoonsgegevens, door deze bedrijven.

4.4 Partners en overnames

We kunnen informatie delen met onze gelieerde ondernemingen (bijv. moederbedrijf, zusterbedrijven, dochterondernemingen, joint ventures of andere bedrijven onder gemeenschappelijke zeggenschap). Als een ander bedrijf ons bedrijf, onze onderneming of onze activa verwerft of van plan is dit te doen, zullen we ook informatie met dat bedrijf delen, ook in de onderhandelingsfase.

4.5 Andere openbaarmakingen met uw toestemming

Als we anderszins van plan zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan een derde partij die niet elders in dit Privacybeleid wordt beschreven, zullen we die derde partij en het doel van de openbaarmaking identificeren en uw toestemming verkrijgen.

4.6 Andere openbaarmakingen zonder uw toestemming

We kunnen informatie vrijgeven als reactie op dagvaardingen, bevelschriften of gerechtelijke bevelen, of in verband met een juridische procedure, of om te voldoen aan relevante wetten. We kunnen uw informatie ook delen om onze rechten vast te stellen of uit te oefenen, om ons te verdedigen tegen een juridische claim, om mogelijke illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, veiligheid van personen of eigendommen of een schending van ons beleid te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of om te voldoen aan uw verzoek om de verzending van producten naar of het verlenen van diensten door een derde tussenpersoon.

4.7 Openbaar

Onze website kan de mogelijkheid bieden om opmerkingen of recensies op een openbaar forum te plaatsen. Als u besluit om informatie op deze pagina's te plaatsen, is die informatie mogelijk openbaar beschikbaar.

Tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid, verkopen, verhandelen, verhuren of delen wij uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden met derden zonder uw toestemming. We kunnen niet-persoonlijke gegevens gebruiken of delen in elk van de bovenstaande omstandigheden, evenals voor het leveren en verbeteren van onze diensten en voor commercieel gebruik.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Hoe lang we Persoonsgegevens bewaren, hangt af van de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld en gebruiken en/of zoals vereist om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Waar er technische beperkingen zijn die verwijdering of anonimisering voorkomen, beschermen we persoonsgegevens en beperken we het actieve gebruik ervan.

6. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

We implementeren beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. We passen deze hulpmiddelen toe op basis van de gevoeligheid van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en opslaan, en de huidige stand van de technologie. We beschermen uw persoonsgegevens door middel van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de risico's in verband met gegevensverlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en ongeoorloofde openbaarmaking en wijziging tot een minimum te beperken. We herzien periodiek onze praktijken voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie, inclusief technische en organisatorische maatregelen, om ongeautoriseerde toegang tot systemen te voorkomen. Uw account wordt beschermd door uw accountwachtwoord en we raden u aan stappen te ondernemen om uw persoonsgegevens veilig te houden door uw wachtwoord niet bekend te maken en door na elk gebruik uit te loggen van uw account.

Omdat het internet geen volledig veilige omgeving is, kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt niet garanderen of garanderen dat informatie op de website niet kan worden geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd en/of vernietigd door inbreuk op een van onze fysieke, technische en/of bestuurlijke waarborgen. Ook hebben we, hoewel we redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat serviceproviders uw informatie vertrouwelijk en veilig houden, uiteindelijk geen controle over de praktijken van dergelijke serviceproviders. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy en/of beveiligingsmaatregelen van enige andere organisatie. Door onze diensten te gebruiken, erkent u dat u deze risico's begrijpt en aanvaardt.

7. Waar slaan we uw persoonsgegevens op en waar verwerken we deze

Ons bedrijf opereert wereldwijd en heeft een wereldwijde infrastructuur. We kunnen uw persoonsgegevens opslaan of verwerken in verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada en de Europese Economische Ruimte (“EER”), afhankelijk van het type persoonsgegevens dat wordt verwerkt. Als u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt vanuit locaties buiten de Verenigde Staten, houd er dan rekening mee dat alle informatie die u aan ons verstrekt via uw gebruik van onze website of dienst, kan worden overgedragen naar en verwerkt in andere landen dan het land van waaruit u toegang hebt verkregen tot onze websites of diensten. Als gevolg hiervan kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten het land waar u woont en die mogelijk andere wetgeving omtrent gegevensbescherming hebben dan in uw land. Hoewel dergelijke persoonsgegevens zich buiten uw land bevinden, zijn ze onderworpen aan de wetten van het land waarin ze zich bevinden, en kunnen ze onderhevig zijn aan openbaarmaking aan de regeringen, rechtbanken of wetshandhavende of regelgevende instanties van dat andere land, overeenkomstig de wetten van een dergelijk land. We zullen echter de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat internationale overdracht van persoonsgegevens voldoet aan alle vereisten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dit Privacybeleid. Wanneer Persoonsgegevens die binnen de EER of het Verenigd Koninkrijk zijn verzameld, worden overgedragen buiten de EER of het Verenigd Koninkrijk, zullen we de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de overdracht van dergelijke gegevens voldoende waarborgen biedt. Dit doen wij bijvoorbeeld door persoonsgegevens door te geven aan rechtsgebieden die volgens de Europese Commissie en het Hof van Justitie van de Europese Unie een passend beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens of op grond van door de Europese Unie goedgekeurde modelcontractbepalingen.

Persoonsgegevens die buiten de EER worden overgedragen voor verwerking door AWS op haar servers in de Verenigde Staten, en tussen de aan het bedrijf gelieerde ondernemingen, worden in beide gevallen uitgevoerd overeenkomstig standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Unie.

8. Uw keuzes

U kunt de volgende acties ondernemen die de verzameling of het gebruik van uw persoonsgegevens wijzigen of beperken.

8.1 Afmelden voor vacaturemeldingen

Als u zich wilt afmelden voor vacaturemeldingen, kunt u dit doen door te klikken op de link "Afmelden voor vacaturemeldingen" onderaan elke e-mailmelding. U kunt vervolgens op de knop "Verwijderen" klikken naast de melding u wilt verwijderen. In het geval van vacaturemeldingen via sms of WhatsApp, indien aangeboden in uw regio, kunt u zich afmelden door "STOP" te antwoorden op de berichten die u heeft ontvangen of door op de afmeldingslink te klikken die u via uw mobiele apparaat heeft ontvangen, al naar gelang de situatie. U kunt vacaturemeldingen ook bewerken of u hiervoor afmelden in uw accountprofiel, onder het tabblad "Mijn meldingen". Lees meer over hoe u zich kunt afmelden voor onze diensten in onze Servicevoorwaarden.

8.2 Afmelden voor promotionele of marketing e-mails

U kunt ervoor kiezen om ons uw e-mailadres te verstrekken zodat wij u aanbiedingen en ander promotie-/marketingmateriaal kunnen sturen, evenals gerichte aanbiedingen van derden. U kunt stoppen met het ontvangen van promotie-/marketing-e-mails door de afmeldingsinstructies te volgen in e-mails die u ontvangt en ook uw e-mailvoorkeuren aan te passen in het tabblad "Mijn meldingen" in uw accountprofiel. Als u weigert promotionele en/of marketing-e-mails te ontvangen, kunnen we u nog steeds transactie- en servicegerelateerde berichten sturen.

8.3 Uw account opschonen

Als u alle informatie die aan uw account is gekoppeld wilt verwijderen, kunt u dit doen door in te loggen op uw account, te klikken op het gedeelte "Instellingen" en vervolgens op "Mijn accountgegevens opschonen". U hebt geen toegang meer tot de gegevens die we beschikbaar stellen onder dat account, inclusief maar niet beperkt tot zoekgeschiedenis, zoekvoorkeuren voor vacatures, opgeslagen vacatures, vacatures waarop u hebt gesolliciteerd, vacaturemeldingen, cv's en andere gegevens die zijn gekoppeld aan de account. Houd er rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om alle materialen op een gesloten account te bewaren als dat nodig is om onze rechten te behouden en te beschermen voor zover toegestaan door de wet (bijvoorbeeld om gegevens over een geschil te bewaren) of om te voldoen aan onze verplichtingen onder de lokale wetgeving (bijvoorbeeld op verzoek van de politie). Een gesloten account betekent niet dat alle gegevens uit onze systemen zijn verwijderd, hoewel deze niet direct beschikbaar zullen zijn onder uw oorspronkelijke account. U dient zich ook te realiseren dat wanneer u solliciteert naar een baan via onze website of mobiele applicatie en u daarna uw account verwijdert, de sollicitatie mogelijk nog steeds toegankelijk is voor ons en de werkgever die deze heeft ontvangen, als dossier van een transactie die plaatsvond op onze website, evenals alle berichten die naar u zijn verzonden of van u zijn ontvangen. Als u een werkzoekende bent en een sollicitatie wilt verwijderen die buiten onze website is uitgevoerd, houd er dan rekening mee dat uw sollicitaties en materialen kunnen worden beheerd door een werkgever, en dat we u naar die werkgever kunnen verwijzen voor verwijderingsverzoeken van persoonsgegevens wanneer die persoonsgegevens worden bewaard door die werkgever.

8.4 Apparaat en gebruiksinformatie

Als u niet wilt dat wij de locatie van uw apparaat zien, kunt u het delen van uw locatie op uw apparaat uitschakelen, de privacyinstellingen van uw apparaat wijzigen of het delen van uw locatie in uw browser weigeren.

8.5 Cookie-instellingen

In sommige rechtsgebieden zijn we verplicht om uw toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies en andere volgtechnologieën. U heeft in dat geval de mogelijkheid om het gebruik van bepaalde cookies te weigeren. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

9. Uw privacyrechten

Privacywetgeving in verschillende landen en regio's van de wereld, waaronder maar niet beperkt tot Canada, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, de provincie Québec en de staat Californië, verlenen inwoners van deze regio's bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Talent.com zet zich in om te voldoen aan alle toepasselijke privacywetgeving en om al onze gebruikers wereldwijd rechten van het type AVG te bieden. U kunt de volgende keuzes maken met betrekking tot uw persoonsgegevens:

9.1 Toegang tot uw persoonsgegevens

U kunt toegang vragen tot uw persoonlijk informatie door contact met ons op te nemen op onderstaande adres. Indien wettelijk vereist, zullen wij u op verzoek redelijke toegang verlenen tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben. We zullen deze informatie indien nodig in een overdraagbaar formaat verstrekken.

9.2 Wijzigingen aan uw persoonsgegevens

We zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens zo nauwkeurig, volledig en up-to-date worden gehouden als redelijkerwijs nodig is. We zullen uw persoonsgegevens niet routinematig bijwerken, tenzij een dergelijk proces noodzakelijk is. We vertrouwen er echter op dat u uw persoonsgegevens bijwerkt en corrigeert. Op onze website kunt u uw accountprofiel wijzigen of verwijderen. Als onze website u niet toestaat om bepaalde informatie bij te werken of te corrigeren, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande adres om te verzoeken dat uw informatie wordt gewijzigd. Houd er rekening mee dat we historische informatie in onze back-upbestanden kunnen bewaren, zoals wettelijk is toegestaan.

9.3 Bezwaren/beperkingen van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt met betrekking tot het algemeen belang/officieel gezag en onze legitieme belangen, evenals direct marketingdoeleinden – inclusief profilering onder beide. U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt wanneer de juistheid of rechtmatigheid ervan wordt betwist.

9.4 Verwijdering van uw persoonsgegevens

Doorgaans bewaren wij uw Persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan. Waar bepaalde gronden van toepassing zijn, machtigt de wet u om een verzoek in te dienen om uw persoonlijke informatie te verwijderen en wordt onze overeenkomstige verplichting om hieraan te voldoen geactiveerd, tenzij er uitzonderingen van toepassing zijn. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek om verwijdering en dat we u in dergelijke omstandigheden onze redenen zullen meedelen.

9.5 Persoonsgegevens verplaatsen, kopiëren of exporteren

Dit staat bekend als het recht op overdraagbaarheid. U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar een derde partij.

9.6 Verlenen en intrekken van toestemming

U hebt het recht om uw toestemming voor het gebruik, de openbaarmaking en de verwerking van persoonsgegevens te geven of te weigeren. Als u al toestemming hebt gegeven, hebt u ook het recht om deze in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gebruik, openbaarmaking of verwerking voorafgaand aan de intrekking. Als u uw toestemming voor het gebruik, de openbaarmaking of de verwerking van persoonsgegevens intrekt, kunnen we u mogelijk geen diensten meer leveren. In sommige gevallen kunnen we uw verzoek om toestemming in te trekken afwijzen als de wet dit toestaat of vereist, bijvoorbeeld wanneer we uw identiteit niet adequaat kunnen verifiëren. U kunt uw toestemming voor verwerking intrekken (wanneer dergelijke verwerking is gebaseerd op toestemming) door contact met ons op te nemen op het onderstaande adres. Indien van toepassing, hebt u mogelijk het recht om informatie op te vragen over het gebruik van een geautomatiseerd beslissingssysteem en de impact die dit op u kan hebben.

Houd er rekening mee dat uw rechten niet absoluut zijn, wat betekent dat er in sommige omstandigheden uitzonderingen bestaan onder de toepasselijke wetgeving. De wet kan uitzonderingen bieden op verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens. Om onze diensten aan u te kunnen leveren, kan het verwijderen van uw persoonsgegevens er toe leiden dat u geen toegang heeft tot dergelijke diensten of deze niet kan gebruiken.

10. Klachten

We zetten ons in voor het oplossen van gegronde klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonsgegevens. Om uw rechten uit te oefenen of voor vragen of klachten over onze gegevensgebruikspraktijken of dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen. We zullen op dergelijke verzoeken tijdig reageren, zoals gespecificeerd door de toepasselijke privacywetgeving. Als we meer tijd nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen, laten we u dit van tevoren weten. Wij zullen in geen geval de wettelijk bepaalde tijdslimiet overschrijden.

Houd er rekening mee dat, zoals vereist door de wet, we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren. We kunnen uw identiteit verifiëren door middel van een telefoontje of e-mail. Afhankelijk van uw verzoek zullen we om informatie vragen, zoals uw naam of andere accountgegevens. We kunnen u ook vragen om een ondertekende verklaring waarin uw identiteit wordt bevestigd. Naar aanleiding van een verzoek zullen wij redelijke inspanningen leveren om persoonlijke informatie over u in onze bestanden aan te leveren, te corrigeren of te verwijderen.

In sommige gevallen kunt u een gemachtigde agent aanwijzen om namens u verzoeken in te dienen om bepaalde privacyrechten uit te oefenen. We hebben verificatie nodig waaruit blijkt dat u de gemachtigde agent toestemming heeft gegeven om namens u een verzoek in te dienen. U dient ons een kopie te bezorgen van de ondertekende toestemming die u aan de gemachtigde heeft gegeven om namens u het verzoek in te dienen en uw eigen identiteit rechtstreeks bij ons te verifiëren.

Mocht u ontevreden blijven over ons antwoord op uw verzoek of klacht, dan heeft u het recht om contact op te nemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

11. Kinderen en minderjarigen

Talent.com verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen die jonger zijn dan veertien (14) of, indien gevestigd in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, jonger dan zestien (16) jaar. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind dat jonger is dan veertien (14) of zestien (16) jaar en gevestigd in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, zullen we dergelijke informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u van mening bent dat een kind dat jonger is dan veertien (14) of zestien (16) jaar en dat zich in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt, ons mogelijk persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons.

12. Websites en diensten van derden

We hebben geen controle over de privacypraktijken van websites of applicaties die niet van ons zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites en/of diensten die zijn gekoppeld aan en/of van onze website, inclusief de informatie en/of inhoud die daarin is opgenomen. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van onze website naar een andere website en/of dienst te gaan, ons Privacybeleid niet van toepassing is op dergelijke websites en/of diensten van derden. Uw browsen en interactie op websites en/of diensten van derden, inclusief die met een link op onze website, zijn onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die derde partij. Bovendien gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn en geen controle hebben over derden die u toestemming geeft om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens. Als u een website en/of dienst van derden gebruikt en u hen toegang geeft tot uw persoonsgegevens, doet u dit op eigen risico.

13. Wijzigingen

Talent.com kan dit Privacybeleid op elk moment wijzigen. Als we dat doen, zullen we het herziene Privacybeleid publiceren en de datum "voor het laatst bijgewerkt" bovenaan bijwerken. In het geval van wezenlijke wijzigingen zullen we u ook vóór de ingangsdatum op de hoogte stellen van de wijzigingen via e-mail, berichtenservice of melding op onze website en/of u vragen om expliciet akkoord te gaan met het herziene Privacybeleid voor uw volgende bezoek op onze website of mobiele app. Als u het niet eens bent met het herziene Privacybeleid, dient u onze diensten niet te gebruiken en dient u uw account te annuleren. Als u onze diensten blijft gebruiken na de ingangsdatum van de voorgestelde wijzigingen, betekent dit dat u akkoord gaat met de herziene versie van het Privacybeleid.

14. Contact met ons opnemen

Voor vragen of klachten over ons gebruik van uw persoonsgegevens of dit Privacybeleid kunt u hier online contact met ons opnemen of schrijven naar het volgende adres:

Voor EEA:

Talent.com France Sàrl
118 rue Réaumur
75002 Parijs, France
Attention: Privacy Officer

Voor UK:

Talent.com Jobs Limited
5 New Street Square
London, United Kingdom, EC4A 3TW
Attention: Privacy Officer

Voor de rest van de wereld (inclusief Canada en de Verenigde Staten)

Talent.com Inc.
5800 St-Denis Street
Montreal, Québec, Canada, H2S 3L5
Attention: Privacy Officer