Salaris Tarief
Jaar
Maand
Half maandelijks
Week
Dag
Uur
Berekening
Salaris
100.000 €
Inkomstenbelasting
- 31.292 €
Sociale zekerheid
- 9.713 €
Overige credits
344 €
Totale belasting
- 40.661 €
Netto salaris
* 59.339 €
Marginaal belastingtarief
52,9%
Gemiddeld belastingtarief
40,7%
59,3%
Netto salaris
40,7%
Totale belasting
Totale belasting
Netto salaris
Overzicht
Als je 100.000 € per jaar verdient, wonende in Nederland, dan wordt je 40.661 € belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris 59.339 € per jaar zal zijn, of 4.945 € per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 40,7% en jouw marginaal belastingtarief is 52,9%. Dit marginaal belastingtarief betekent dat jou directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast. Bijvoorbeeld, een stijging van 100 € in jouw salaris zal belast worden met 52,94 €, vandaar, jouw netto salaris zal stijgen met 47,06 €.
Bonus voorbeeld
Een 1.000 €-bonus genereert een extra 471 € aan netto-inkomsten. Een bonus 5.000 € levert een extra 2.353 € aan netto-inkomsten op.
NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen. Dit document vertegenwoordigt geen wettelijke autoriteit en zal alleen worden gebruikt voor benaderingsdoeleinden.